Znajomość języka obcego jest podstawą efektywnej współpracy handlowej oraz biznesowej, jednakże w obecnym wielokulturowym świecie same zdolności językowe mogą nie wystarczyć.W środowisku biznesowym bariery w komunikacji nie stanowi już język. Jest nią kultura.Różnic kulturowych nie trzeba szukać w Chinach czy też w Japonii. Są całkiem blisko. Wystarczy odwiedzić naszych zachodnich sąsiadów aby stwierdzić, że zachowanie Niemców odbiega w znaczny sposób od naszego.Różnice dotyczą wielu dziedzin życia, również sposobu prowadzenia biznesu.Możemy mówić płynnie w danym języku, ale nie da nam to absolutnie nic, jeśli nie rozumiemy kulturowych zasad oraz norm.Sukces biznesowy nie zależy wyłącznie od naszych zdolności lingwistycznych, ale również od znajomości kultury partnera.