Szkolenia kulturowe w szczególnym stopniu skierowane są do:

  • Specjalistów wysyłanych za granicę w celu wykonania konkretnych zadań

Aby z powodzeniem wykonywać zadania za granicą, należy odpowiednio się przygotować. Jednym z ważniejszych tematów, na które powinniśmy zwrócić uwagę są różnice kulturowe. Bardzo często to one decydują o sukcesie bądź porażce przedsięwzięcia. Brak wiedzy na ten temat może doprowadzić do szeregu nieporozumień, a w konsekwencji uniemożliwić wykonanie zadań.

  • Pracowników zatrudnianych przez zagraniczną firmę inwestującą w Polsce

Osoby zatrudnione w zagranicznych firmach działających w Polsce mają często problem z przystosowaniem się do kultury organizacji. W wielu wypadkach wynika to z różnic kulturowych pomiędzy krajami. Szkolenia międzykulturowe nie tylko pomogą pracownikom zrozumieć kulturowy „background” firmy, ale również usprawnią dostosowanie się do wymagań obowiązującej kultury organizacji.

  • Polskich pracowników współpracujących z zagranicznymi partnerami

Wspólna praca może być trudna w jednolitym gronie kulturowym, a co dopiero gdy partnerzy pochodzą z różnych krajów. Znajomość zasad kulturowych partnerów polepszy jakość współpracy i efektywność. Umiejętność komunikacji międzykulturowej jest kolejną po języku zdolnością, bez której współdziałanie z zagranicznymi partnerami może być znacznie utrudnione.

  • Kadry zarządzające oddziałem miejscowym (Szkolenia z kultury polskiej)

Kultura Polski jest specyficzna i znacznie różni się od kultur innych państw. Pracując z Polakami ważne jest aby nie tylko rozumieć język, ale również ich zachowanie. Znajomość polskich norm i zasad kulturowych zarówno ogólnych jak i tych związanych ze środowiskiem pracy pozwoli na lepsze zrozumienie Polaków oraz ułatwi z nimi współpracę.