Szkolenie z kultury polskiej przeznaczone dla obcokrajowców obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Podstawowe informacje na temat polskich norm i obyczajów
  • Wprowadzenie do tematu wymiarów kulturowych oraz omówienie miejsca Polski
  • Opis cech charakterystycznych dla kultury polskiej
  • Przedstawienie wpływu polskiej kultury na pracę oraz biznes
  • Zestawienie międzykulturowych różnic w podejściu do biznesu i współpracy pomiędzy Polską a krajem uczestników
  • Stereotypy - definicja, rola , funkcje oraz sposoby walki ze stereotypami
  • Analiza „case studies” oraz dyskusja na temat doświadczeń uczestników związanych z kulturą Polski
  • Identyfikacja oraz zapobieganie konfliktom o charakterze kulturowym