b szko

sz otCechą charakterystyczną szkoleń otwartych jest udział w nich osób reprezentujących różne firmy, a co za tym idzie również branże i regiony kraju. Niewatpliwie wielką zaletą tego typu szkoleń jest możliwość wymiany informacji zawodowych pomiędzy uczestnikami szkolenia i zdobywanie doświadczeń poprzez uczenie się na błędach innych. Szkolenia otwarte dają okazję do spojrzenia na siebie i swoją firmę poprzez pryzmat osób pracujących na podobnych stanowiskach i spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach.

Szkolenia otwarte w zakresie tematyki z uwagi na swój interaktywny charakter oraz pracę w podgrupach prowadzimy w grupach liczących maksymalnie do 30 osób. Wszystkie szkolenia prowadzone są w języku polskim. Słuchaczom zapewniamy materiały szkoleniowe.

W razie potrzeby uczestnicy kursu otrzymują również możliwość kontaktów z trenerami po zakończeniu kursu.

Zapraszamy do zapoznania się z: Warunkami uczestnictwa w szkoleniu otwartym

sz zmPodstawową cechą szkoleń zamkniętych jest udział w nich pracowników jednej firmy.  Uczestnicy szkolenia mają w takim wypadku jeden wspólny cel, postawiony najczęściej przez pracodawcę i wynikający z konkretnych potrzeb firmy.  Dzięki temu, są one bardziej efektywne, gdyż skupiają się głownie na zagadnieniach i problemach występujących w tym konkretnym podmiocie gospodarczym. Indywidualne potrzeby firmy mogą, w przypadku kursów zamkniętych znaleźć odzwierciedlenie w specjalnie przygotowywanych, czyli „szytych na miarę” programach szkoleń. Szkolenia zamknięte, poza pełną elastycznością w dostosowaniu programu i sposobu prowadzenia zajęć do potrzeb klienta, dają również możliwość pełnej swobody w ustaleniu czasu i miejsca ich przeprowadzenia.

Proponowane poniżej tematy szkoleń z zakresu międzykulturowości można potraktować zarówno, jako gotowe do przeprowadzenia od zaraz, jak również jako wstępne propozycje, które mogą stanowić bazę do przygotowania bardziej skonkretyzowanych programów, dostosowanych do szczególnych wymagań zamawiającego.