sil piz

Posiadając odpowiednie kompetencje kulturowe wiemy, czego możemy się spodziewać po drugiej osobie, jak reagować na różne sytuacje oraz jak prowadzić efektywną współpracę biznesową

Brak tej wiedzy przyczynia się do nieporozumień oraz konfliktów o charakterze kulturowym, które mogą mieć różne konsekwencje – od zabawnych sytuacji do pogorszenia współpracy.