Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę dotyczącą komunikacji oraz różnić międzykulturowych proponujemy Państwu szkolenia z kultur takich państw jak: Niemcy, USA, Wielka Brytania, Japonia, Chiny oraz innych.

Szkolenia z kultury wybranej przez klienta obejmują takie zagadnienia jak:

  • Wiedza ogólna na temat danej kultury

Podstawowe informacje na temat norm i obyczajów danej kultury

  • Wymiary kulturowe

Wprowadzenie do tematu oraz opis kultury kraju według pozycji na danym wymiarze

  • Specyficzne elementy kultury oraz mechanizmy zachowania

Opis czynników charakterystycznych dla danej kultury

  • Porównania między kulturowe

Porównanie w zakresie kultury biznesowej różnych krajów np.: Polska - Chiny , Niemcy – Japonia

  • Oddziaływanie kultury danego kraju na zasady biznesowe

Opis wpływu kultury na takie elementy biznesu jak : kontrakt, negocjacje, spotkania, awanse itp.

  • Stereotypy

Definicja, rola , funkcje oraz sposoby walki ze stereotypami

  • Analiza przypadków

Dyskusja oraz omówienie przypadków (case studies) nieporozumień kulturowych w środowisku biznesowym oraz pracy

  • Identyfikacja oraz zapobieganie konfliktom o charakterze kulturowym

Wiadomości przekazywane na szkoleniach mają unikalny psychologiczno kulturowy charakter. Szczególna uwaga zwracana jest na współpracę biznesową oraz międzykulturowe środowisko pracy.