sil masp

map niem dg1Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, a także za sprawą globalizacji, Niemcy stają się dla Polaków coraz bliższym i bardziej dostępnym krajem. Polacy zaczynają dostrzegać szanse w gospodarczej ekspansji, szczególnie na teren Niemiec. Przemawia za tym zarówno bliskość polskiej granicy, tradycyjne dobre kontakty gospodarcze z Polską oraz duży potencjał gospodarczy. Niemcy są dla wielu polskich przedsiębiorców pierwszym celem ekspansji na rynki zagraniczne. Szkolenie ma na celu przybliżyć zasady zakładania i prowadzenia działalności na terenie Niemiec, ma ułatwić podjęcie decyzji o ewentualnych rozwoju biznesu na tym właśnie terytorium, ułatwić poruszanie się w nowej rzeczywistość gospodarczo-administracyjnej.

map niem pc3Szkolenie to skierowane jest do ściśle określonej grupy zawodowej, jaką są tłumacze przysięgli języka niemieckiego oraz kandydaci na tłumaczy przysięgłych, stąd program szkolenia dopasowany do ich potrzeb. Omówione zostaną nie tylko szczegółowe pojęcia, ale także konstrukcje prawne, różnice w rozumieniu poszczególnych instytucji w polskim i niemieckim systemie prawnym, wskazane zostaną spółki nieistniejące w polskim kodeksie spółek handlowych, a przewidziane przez niemieckiego ustawodawcę. Przekazana wiedza umożliwi i ułatwi tłumaczenie umów oraz opinii prawnych dotyczących skomplikowanych transakcji kapitałowych, umów spółek i innych dokumentów opartych na prawie handlowym.

map niem pc2 Szkolenie to skierowane jest do ściśle określonej grupy zawodowej, jaką są tłumacze przysięgli języka niemieckiego oraz kandydaci na tłumaczy przysięgłch, stąd program szkolenia dopasowany do ich potrzeb. Omówione zostaną nie tylko szczegółowe pojęcia, ale także konstrukcje prawne, różnice w rozumieniu poszczególnych instytucji w polskim i niemieckim systemie prawnym, wskazane zostaną sposoby formułowania typowych klauzul umownych czy opinii prawnych. Przekazana wiedza umożliwi i ułatwi tłumaczenie umów oraz opinii prawnych, pozwów i innych pism procesowych oraz innych dokumentów prawnych.

kp03-4x3Szkolenie z zakresu terminologii prawniczej z obszaru prawa zamówień publicznych wraz z omówieniem podstawowych różnic między prawem włoskim a polskim. Szkolenie  adresowane jest do tłumaczy przysięgłych i osób aspirujących do tego zawodu, obejmuje także ćwiczenia praktyczne na przykładowych dokumentach.

wlos-praw-cyw2Szkolenie z zakresu terminologii prawniczej z obszaru włoskich umów handlowych wraz z dokładnym opisem struktur poszczególnych rodzajów umów. Szkolenie  adresowane jest do tłumaczy przysięgłych i osób aspirujących do tego zawodu, obejmuje także ćwiczenia praktyczne na przykładowych dokumentach.

kp03-4x3Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców współpracujących z włoskimi podmiotami w branży turystycznej. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z włoskim prawem turystycznym, poznają formy oraz warunki prowadzenia działalności turystycznej we Włoszech. W trakcie zajęć zostaną również omówione takie tematy jak wyszukiwanie kontrahentów oraz podpisywanie z nimi umów. Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przełoży się na efektywniejsze prowadzenie działalności w tym regionie.