sil komi

kolt-4x3Usłysz jedno słowo, zrozum dziesięć. Jak zrozumieć pozostałych dziewięć? Japońskie przysłowie z pewnością nie oddaje idealnych warunków pracy tłumacza, ale wskazuje na istotny element, z którym każda osoba przekładająca słowa innych powinna być zaznajomiona. Są to różnice kulturowe. Nie ograniczają się one tylko do uścisku dłoni lub ukłonu, ale również przejawiają się w mowie. Jest to szczególnie ważna informacja w przypadku, gdy język który tłumaczymy nie jest językiem ojczystym naszego klienta. Style komunikacji, treść mowy czy też wysyłane komunikaty to tylko niektóre z elementów będących pod silnym wpływem kultury. Często przekaz słowny jest zupełnie odwrotny od rzeczywistych intencji, które są jasno komunikowane, ale trzeba umieć je dostrzec. Wracając do początkowego pytania, to właśnie znajomość obcej kultury pozwala nam na zrozumienie pozostałych dziewięciu słów. Bez tej wiedzy, rzeczywiście jesteśmy zagubieni w tłumaczeniu.

ko04-4x3Międzynarodowy biznes daje nieograniczone możliwości rozwoju firmy. W czasach, gdy bariery w komunikacji od dawna nie istnieją, nawiązywanie kontaktów z zagranicą nie stanowi zbytniego problemu. Niestety, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Pod uwagę należy wziąć aspekty finansowe, prawne i oczywiście kulturowe. Ostatni aspekt, nota bene często ignorowany, stanowi jedną z poważniejszych barier w prowadzeniu współpracy międzynarodowej. Nie jedna firma przekonała się, że bez właściwej wiedzy bariera kulturowa jest nie do przeskoczenia. Efektywna komunikacja nie tylko za pomocą słów, ale również poprzez właściwe odczytywanie zamiarów partnera jest kluczowa w prowadzeniu udanego biznesu z partnerem zagranicznym. Niezależnie czy chcemy współpracować z Niemcami czy też Japończykami znajomość kultury biznesowej danego kraju oraz podstawy komunikacji międzykulturowej będą niezwykle przydatne.

ko03-4x3Na świecie żyje ponad 6 miliardów ludzi. Reprezentują oni różne religie, poglądy i oczywiście kultury. Co z tego faktu wynika? Więcej niż można się spodziewać. W Polsce międzynarodowe firmy są obecne już od dłuższego czasu, zatrudniając zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Często owe przedsiębiorstwa są zarządzane przez osoby spoza naszego kraju. Praca w międzynarodowych i wielokulturowych zespołach to codzienność. Bycie zarządzanym przez zagranicznego managera też nikogo już nie dziwi. Pomimo powszechności tych zjawisk różnice kulturowe są obecne i wpływają na kształt współpracy. Ignorowanie ich to przepis na liczne problemy. Wiedza na temat tego, czego może oczekiwać od nas zagraniczny szef czy znajomość stylów pracy kolegów z zespołu to informacje, które mogą przesądzić o sukcesie bądź nie powodzeniu projektu. Efektywna komunikacja międzykulturowa znacznie ułatwi nam współpracę w międzynarodowym środowisku oraz pozwoli zapobiec konfliktom i nieporozumieniom.

ko05-4x3Praca za granicą, wyższe zarobki i możliwość rozwoju kariery to pierwsze trzy rzeczy, z którymi kojarzy się nam wyjazd na polecenie firmy. Mało osób ma świadomość tego, co naprawdę może ich czekać w obcej kulturze. Problemy z komunikacją, szok kulturowy oraz wolna adaptacja, to dosyć prawdopodobny scenariusz pierwszych tygodni pobytu. Istnieje opinia, że sama znajomość języka wystarczy aby z powodzeniem funkcjonować w nowym kraju. Nie jest to do końca prawdą. Kultura wpływa na wiele obszarów życia i środowisko pracy nie jest tu wyjątkiem. Zrozumienie kulturowych zasad oraz reguł kierujących zachowaniem współpracowników to klucz do udanego pobytu zagranicą. Odpowiednie przygotowanie zmniejszy skutki szoku kulturowego oraz przyśpieszy proces adaptacji do kultury kraju docelowego.

ko01-4x3

Zarządzanie zespołem nie należy do najłatwiejszych zadań. Menedżer musi odznaczać się odpowiednimi cechami charakteru, wiedzą oraz doświadczeniem. Kierownicze stanowisko w międzynarodowej firmie niesie ze sobą wiele wyzwań, a jednym z nich jest współpraca z osobami innych narodowości. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale mieszkańcy innych krajów kierują się zupełnie odmiennymi wartościami i zasadami kulturowymi niż my Polacy. Z tego względu, styl zarządzania musi być dostosowany do kultur członków zespołu. Wrzucenie wszystkich osób „do jednego worka” może zaburzyć współpracę i wywołać wiele niepotrzebnych konfliktów. Na co powinien zwracać uwagę manager zespołów międzykulturowych? Takie aspekty jak podejście do czasu, zasad, planowania czy style komunikacji, to tylko niektóre z czynników o kluczowym znaczeniu w efektywnym zarządzaniu zespołem międzykulturowym.

ko02-4x3Dane dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej to jedna ze składowych takich raportów. Skuteczna komunikacja między przedstawicielami odmiennych kultur wymaga poznania i wzajemnego respektowania stylu komunikacji charakterystycznego dla drugiej strony dialogu. Komunikując sie powinniśmy być świadomi różnic wynikających z odmiennych uwarunkowań kulturowych swojego rozmówcy. Znajomość podstawowych różnic w tym zakresie może nam tylko pomóc czy to podczas negocjacji handlowych, przygotowywania kampanii reklamowych czy choćby podczas spotkań towarzyskich. Dlatego, tak ważne wydaje się, aby uświadomić sobie na czym polegają różnice kulturowe, dostrzec korzyści i ewentualne zagrożenia, a jednocześnie docenić istotę oraz wagę tych czynników kulturowych , które określamy często jako "miękkie".