sil piz

team-1W dobie globalizacji i centralizacj, fuzji i przejęć coraz częściej dochodzi do współpracy w zesołach o charakterze międzynarodowym, a co za tym idzie międzykulturowym. Praca takich zespołów z regóły stwarza liczne zagrożenia mające wpływ na efektywność. Szcególnie jeśli zadania członków zesołu są od siebie mocno zależne i wymagają wysokiego stopnia koordynacji. Nibagatelną rolę w takich zespołach odgrywa ich lider. Optymalny lider, poza standardowymi cechami jakimi powienien się charakteryzować każdy lider: umiejętnościami zarządzani, komunikacji, wysoką wiedzą dotyczącą obszaru działania zespołu musi również umieć obchodzić się z różnicami kulturowymi. Właśnie podejście międzykulturowe w kierowaniu zespołami międzynarodowymi jest głównym aspektem niniejszego szkolenia.

team-9Ciągła zmiana oraz rozwój jest podstawą sukcesu w czasach globalnego rynku. Aby z powodzeniem wprowadzać innowacje potrzebni są ludzie zdolni inspirować i motywować innych. Nikt nie rodzi się liderem, przywództwa można się nauczyć. Umiejętności zarządzania oraz przywództwa są kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa. Prawdziwy lider charakteryzuje się zdolnościami planowania, podejmowania właściwych decyzji oraz sprawnym kierowaniem zespołem. Szkolenia z przywództwa i zarządzania pozwolą uczestnikom rozwijać własny potencjał przywódczy, rozwiązywać konflikty oraz efektywnie kierować zespołem.

team 21

Warsztat doskonalący umiejętności przywódcze w zarządzaniu konfliktem w organizacji z naciskiem na jego efektywne rozwiązanie a także z zachowaniem etyki i zdrowych relacji między pracownikami...